Architectuur

Architectuur

Onze oplossingen zijn in organisatorische zin klantgericht en in technische zin componentgericht.

Organisaties kunnen hiermee snel hun klantreizen moderniseren, of dat nu politiek, wettelijk of bedrijfsmatig gemotiveerd is. Organisaties ondergaan een paradigma verschuiving: van veelal handmatige controleprocessen door interne professionals naar semi-automatische afhandeling van digitale bewijsstukken.

Architectuur1
Uiteraard leidt dit tot een andere manier van werken, waarbij ovrhd helpt die te begeleiden door een hybride architectuur aan te bieden: deels ovrhd-infrastructuur en deels geïntegreerd met het systeemlandschap van de organisatie.
Met onze componentgerichte aanpak kunnen wij aan de voorkant veel automatiseren, terwijl we aan de achterkant zorgen voor maatwerk integratie met de administratie voor de verantwoording van de klantinteractie.
ovrhd gedraagt zich dan als een SSI System Integrator.

Wat is een SSI System Integrator?

SSI staat voor Self Sovereign Identity (opens in a new tab) en speelt in op de behoefte van mensen om meer met hun eigen data te doen met behoud van privacy. Bovendien worden regels rond het gebruik van persoonlijke data steeds strenger (GDPR en AVG) en SSI is daar een oplossing voor. ovrhd hanteert in zijn oplossingen een set aan SSI-protocollen, technische afspraken, zoals DIDs (opens in a new tab): decentrale identiteiten en Verifiable Credentials (opens in a new tab) of VCs: digitale bewijsstukken.

Architectuur2
Een SSI System Integrator is een IT-partij die ervoor zorgt dat de SSI-protocollen zodanig worden geïmplementeerd dat er een concrete, werkbare oplossing ontstaat in een bestaand bedrijfsproces. Dat houdt in dat er op bepaalde punten integraties moeten worden gemaakt met het bestaande systeemlandschap of met andere externe leveranciers. De uitwisseling van digitale bewijsstukken verloopt hierbij meestal via een data wallet, een app op de telefoon van de klant, die de VCs beheert. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in ons Portfolio.

Hoe ziet dat qua klantreis eruit?