Enschede

Enschede

In de gemeente Enschede hebben we 3 pilots gedaan voor inkomensverrekening van tijdelijk werk met bijstand.
Mensen die naast hun bijstandsuitkering werken moeten maandelijks hun inkomsten doorgeven aan de gemeente om hun aanvullende bijstand te kunnen bepalen.
Dat is een complexe, handmatige berekening, waarbij een loonstrook nodig is en veel regels worden toegepast.
Wij hebben volgens het burgerregie concept dit proces sterk weten te vereenvoudigen door de bewijstukken in een wallet te verzamelen en de berekening te automatiseren.

Enschede (opens in a new tab)