Project bijstand (nieuw)

Pilot: Automatische inkomensverrekening en inkomensoverzicht

Automatische inkomensverrekening

Wanneer een inwoner met een bijstandsuitkering (gedeeltelijk) gaat werken, brengt dit vaak financiële onrust met zich mee. In plaats van één vast uitbetalingsmoment, worden dit twee, of meer, verschillende inkomens met soms ook verschillende uitbetaaldata. Hiervoor moet de inwoner ook elke maand opnieuw loonstroken aanleveren voor een verrekening met de bijstandsuitkering. Wanneer de loonstroken binnen zijn, worden deze handmatig door een professional bekeken en verwerkt.

De handmatige berekening die plaatsvindt wordt in deze pilot vervangen door de automatische inkomensverrekening. Inwoners geven hun loonstrook door via een online portaal. Van deze loonstroken worden alleen de gegevens die nodig zijn voor de berekening opgeslagen. Deze loonstrookgegevens worden vervolgens, na toestemming van de inwoner, door het rekenmodel gehaald. Hierdoor vind een volledige berekening plaats. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met meerdere werkgevers, overige inkomsten en inhoudingen.

Inkomensoverzicht
Direct na de berekening worden de resultaten hiervan in een inkomensoverzicht aan de inwoner gepresenteerd. Hierin ziet hij wat het inkomen is van de werkgever(s), overige inkomsten, eventuele inhoudingen en de resterende bijstandsuitkering. Ook is het voor de inwoner mogelijk om verduidelijking te krijgen over de bedragen via een informatieknop.

In de pilot krijgt de professional ook een afdracht van de berekening en loongegevens zodat deze vervolgens verwerkt kunnen worden.

Over project bijstand

Toepassing

Bij aanvang van de pilot wordt door de inwoner een digitale dataportemonnee (Pallet) aangemaakt. Een professional van de gemeente geeft vervolgens een bewijsstuk (Verifiable Credentials) uit, waarin het burgerservicenummer van de pilotdeelnemer staat. Dit BSN is later in het proces nodig voor het ontsluiten van zijn data.

Vervolgens gaat de inwoner naar een webpagina, waar hij zijn verkregen salarisspecificatie (in PDF), upload naar een speciale service. Deze service vertaalt vervolgens alleen die loongegevens die nodig zijn voor de berekening naar een bewijsstuk. Dit bewijstuk wordt vervolgens toegevoegd aan de Pallet van de inwoner.

Wanneer de inwoner bij het inkomensoverzicht aankomt, wordt hij gevraagd om zijn bewijsstukken ‘BSN’ en ‘Loonstrook’ te delen. Met deze informatie wordt vervolgens de Centric API aangeroepen, waarna de data door het rekenmodel wordt gehaald.

De inwoner ziet vervolgens het inkomensoverzicht. Daarnaast ontvangt een professional van de gemeente een afdracht van dit overzicht en de salarisspecificatie, zodat deze berekening gevalideerd kan worden.

Informatie

In gebruik

App | SSI | Verifiable credentials | DID

Programma TWI | Gemeente Enschede

Wat kunnen we voor je betekenen?

Meer weten over dit project?
We geven je graag een demo.

Gelieerde projecten

Bredewater 16 | 2715CA | Zoetermeer
telefoon +31 79 203 3019
mail info@ovrhd.nl